Задължения
10.1.2024
Автор:

Намерил си куче в беда? Ето какво да направиш

Сподели статията

Какво можем и трябва да направим, ако намерим бездомно (необработено по програма за контрол на популацията т.е. без ушна марка), изоставено, болно животно, животно в беда, или реактивно куче:

1. Обаждаме се последователно на 112 и на дежурния телефон на съответната Община. Според Закона за защита на животните, всеки който намери болно или наранено животно, е длъжен да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, Областната дирекция за безопасност на храните, Районното управление на МВР или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите.

2. Ако от тел. 112 Ви откажат съдействие за пострадало животно трябва да цитирате нещо ВАЖНО: че екипите са длъжни да реагират съгласно чл.13 от Националния класификатор на спешните повиквания към МВР!

3. Даваме точна информация за мястото, където сме намерили кучето и ако от Общината/112 ни дадат инструкции да изчакаме на място, изчакваме да бъде изпратен екип.

4. Ако ситуацията е в извънработно време, уикенд, и както често се случва, получим нееднозначен отговор от Общината/компетентните органи, че нямат възможност да се погрижат в момента добре е да се погрижим/ настаним някъде за кратко животното.

Все пак искаме да спасим живота му и да предотвратим инциденти с хора вкл. пътно - транспортно произшествие (животно на пътя в тъмното е сериозна заплаха за сигурността и на хората).

Ако има направени разходи в това време, запазете всички касови бележки и фактури. Те трябва да ви бъдат изплатени от Общината като отговорен орган, който не е бил във възможност да изпълни задълженията си по Закона за защита на животните. По силата на Чл. 60 – 62 от Закон за Задълженията и Договорите тя трябва да поеме разходите.

* Чл. 60. Закон за Задълженията и Договорите: „Който предприеме управлението на работа, за която знае, че е чужда, без да е натоварен, длъжен е да се грижи за нея, докато заинтересуваният може да я поеме. Той е длъжен да се грижи за работата, както ако би бил упълномощен. Неговата отговорност може да бъде намалена с оглед на особените обстоятелства, при които той е поел грижата за чужда работа.“

5. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подаваме и писмен сигнал при първа възможност, в който детайлно описваме ситуацията. Лично в Общината, или по имейл и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискваме входящ номер. Деловодството е длъжно да изпрати входящия номер в рамките на същия ден, дори ако сигналът е подаден по електронна поща (по силата на Закона за електронния документ и електронния подпис).

6. В случай на липса на реакция по сигнала, или отказ да ни дадат входящ номер от страна на отговорните органи, подаваме сигнал и до Областна управа.

7. При предаване на животно на служители на Общината, изисквайте приемо - предавателен протокол и уточнете, че искате да получите информация за по-нататъшното развитие на случая, състоянието не животното, предприетото лечение, къде е настанено и действията по намиране на осиновители.

Може да ти бъдат интересни също:

Задължения

Как да регистрирате кучето си в общината?

Освен голямата радост и всички положителни неща, които кучетата ни носят, има и някои други дейности, които е редно да направим. Наред с това да му издадем паспорт, да го ваксинираме, чипираме и кастрираме и да полагаме редовни грижи за него (всичко в реда на нещата), трябва и да го регистрираме в общината, в която сме регистрирани по постоянен адрес в тримесечен срок от датата на придобиване.
Задължения

Намерил си куче в беда? Ето какво да направиш

Фейсбук и всички социални медии гъмжат от „сигнали“ за намерени животни в тежко състояние, които обикновено завършват с „някой да помогне“, или „споделете“. Тъй като в страната отдавна има закони и наредби, които много подробно описват къде, как и към кого да се обърнем в такава ситуация, отделихме време да направим един своеобразен наръчник.