Нашата мисия

Днес Бандата на 1500-те има ясна визия за решаване проблемите на безстопанствените животни в града и нашата стратегия за изпълнение се основава на три основни стълба

Гражданско образование

Гражданско образование

Разработваме образователни кампании, насочени към ученици. Ранното формиране на детския мироглед влияе пряко върху начина на мислене и отношението към безстопанствените животни по-късно. Вярваме, че чрез практическо и фокусирано гражданско образование можем да генерираме необходимата енергия за промяна.

Снимка на момиченце и малко кученце.
Информирано общество

Информирано общество

Липсата на разбирателство и знание в обществото относно задълженията към бездомните животни в града създава основни проблеми за тях. Важно е да разговаряме за хуманно отношение, защита, кастрация, контрол на популацията и легалното развъждане, спазвайки закона и насърчавайки осиновяването и приемната грижа.

Mодерни приюти

Mодерни приюти

Дългосрочната ни мисия е да превърнем София (и България) в място без безстопанствени животни и с приюти, които отговарят на европейски стандарти. За да стигнем до там, разбира се, имаме дълъг път пред себе си като общество. Ключово условие е постигането на гражданска осъзнатост и промяна в начина, по който възприемаме безстопанствените животни и отношението ни към домашните животни като цяло.

Жена с цълта тениска на Бандата на 1500-те, която гали черно куче.

Нашите партньори