Задължения
24.11.2023
Автор:
Десислава Боева & Ивалена Томова

Как да регистрирате кучето си в общината?

Сподели статията

Освен голямата радост и всички положителни неща, които кучетата ни носят, има и някои други дейности, които е редно да направим. Наред с това да му издадем паспорт, да го ваксинираме, чипираме и кастрираме и да полагаме редовни грижи за него (всичков реда на нещата), трябва и да го регистрираме в общината, в която сме регистрирани по постоянен адрес в тримесечен срок от датата на придобиване. Това има своите положителни страни:

·       Така се следи каква е бройката на домашните кучета.

·       Знае се къде се намират те и какво е здравословното им състояние – ваксини, чип, име насобственик, адрес и т.н..

·       Събират се такси (24 лева на година за некастрирано кучев София, а в различните общини таксата варира), които би следвало да се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета - подпомагане на общинските приюти, направата на нови места за разходки на кучета и облагородяване на наличните такива, създаването на други удобства за хората с кучета - обществени чешми, подобряване на достъпа до обществени места с куче и др.

Като цяло процедурата по регистрация е доста бърза и лесна, но за съжаление намирането на информация за нея е сложна работа понякога – в сайтовете на повечето общини липсва такава или е трудно откриваема. Повече информация можете да откриете – тук.

Как да регистрирате кучето си в общината?

Единият от вариантите за регистрация на домашен любимец е чрез подаване на заявление на гише в център за административно обслужване в звено „Местни данъци и такси“ към вашата община/районна администрация – тази, в която се водите по лична карта. Ето и какво трябва да направите и носите, за да направите регистрацията:

 1. Паспорт на кучето – с нанесени всички ваксини и манипулации, които са му извършени – кастрация, чипиране.
 2. Трябват ви и 2 копия на всички страници от паспорта, на които има информация за ваксините и другите манипулации. Не пропускайте да снимате и последната страница, на която е отбелязано ако вашето куче е кастрирано – страница 31, раздел XII. Други.
 3. Попълнена „Декларация по чл. 117 от ЗМДТ запритежаване на куче“ – отново в 2 екземпляра. Тази декларация можете да вземете на място в общината или да потърсите на сайта ѝ, където може да е качена в електронен вариант.
 4. В декларацията трябва да отбележите своето основание за освобождаване от данък, ако имате такова. За кастрирани домашни любимци не се дължи годишна такса.
 5. Ако имате документ за придобиване на кучето също трябва да го носите. Например, ако сте осиновили, вземете със себе си декларацията за осиновяване от приюта. Направете 2 копия за всеки случай.
 6. Вашата лична карта – обикновено не биха ви я поискали, но ви съветваме да имате поне едно копие у вас за всеки случай.
 7. Ако всичко по документите ви е наред получавате печат в паспорта на кучето от отдел „Финанси“с регистрационен индекс на вашето куче.

Вторият вариант на регистрация е по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчванена Министерството на електронното управление. Преди да заявите услугата онлайн е необходимо да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис(КЕП), да притежавате профил в системата „Електронновръчване“ и да имате инсталиран Adobe Reader.

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете заявлението от връзката "Образец на Декларация по чл. 117 от ЗМДТ"
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишетедокумента с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 10. Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“към Общинска администрация или последвайте този линк, който ще ви препрати директно към системата: https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Как да отпишете кучето си от общината?

Обратната процедура е сходна с тази по регистрация. Отписването отново става в отдел „Местни данъци и такси“ към вашата община – тази, в която се водите по лична карта (За София,Варна и Пловдив – в районните администрации). Тук отново са ви необходими:

 1. Паспорт на кучето – с нанесени всички ваксини и манипулации, които са му извършени – кастрация, чипиране.
 2. Трябват ви и 2 копия на всички страници от паспорта, на които има информация за ваксините и другите манипулации + последната страница, на която е отбелязано ако вашето куче е кастрирано – страница 31, раздел XII. Други.
 3. Тъй като няма отделна бланка за отписване на домашен любимец, отново се използва тази за регистрация (Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче). Попълват се основните неща, като в свободен текст се допълва, че искате да отпишете животното от всички регистри на общината, считано от еди коя си дата – посочва се датата на продаване, предаване на нов собственик или смърт на животното. В последния случай трябва да носите и официален документ от ветеринар, който да удостоверява, че кучето е починало.
 4. Ако има неплатени такси за притежаване на кучето, следва да се заплатят.
 5. Вашата лична карта
 6. Като плюс искаме да отбележим, че ако вие сте новия собственик на кучето и знаете, че кучето е регистрирано в друга община, можете да го отпишете и вие – не е нужно да е предишния собственик или негов представител.
 7. За тази цел са ви нужни трите имена и ЕГН на предишния собственик, както и да знаете в коя община е регистрирано кучето.

Може да ти бъдат интересни също:

Задължения

Как да регистрирате кучето си в общината?

Освен голямата радост и всички положителни неща, които кучетата ни носят, има и някои други дейности, които е редно да направим. Наред с това да му издадем паспорт, да го ваксинираме, чипираме и кастрираме и да полагаме редовни грижи за него (всичко в реда на нещата), трябва и да го регистрираме в общината, в която сме регистрирани по постоянен адрес в тримесечен срок от датата на придобиване.
Задължения

Намерил си куче в беда? Ето какво да направиш

Фейсбук и всички социални медии гъмжат от „сигнали“ за намерени животни в тежко състояние, които обикновено завършват с „някой да помогне“, или „споделете“. Тъй като в страната отдавна има закони и наредби, които много подробно описват къде, как и към кого да се обърнем в такава ситуация, отделихме време да направим един своеобразен наръчник.