Форма за приемна грижа

Информация за теб
Информация за ежедневието ти
Информация за подготовката

Докато кучето е при вас, негов попечител остава сдружение Бандата на 1500-те. Всякакви решения относно неговото здраве или осиновяване са отговорност на сдружението и докато полагате приемна грижа за него, сте длъжен да се съобразявате с изискванията по отглеждането и лечението му, както и с волята на сдружението относно избирането на най-подходящ дом за животното. Съгласни ли сте с това условие?

Запитването ти е изпратено!

Оценяваме желанието ти да отвориш дома си и да помогнеш на куче от приюта, като станеш приемен родител, докато ние му намерим постоянен дом. Ще се свържем с теб при първа възможност.

Oops! Something went wrong while submitting your information. Please refresh the page and try again.

Да осиновиш куче от приют е прекрасно решение, което малко или много ще внесе промяна в живота ти. Нашият подробен въпросник може да ти се стори твърде обширен, но той е разработен така, че да ти помогне да вземеш по-информирано решение, като гарантира, че кучето, което ще доведеш в дома си, не само ще се впише безпроблемно в живота ти, но и ще ти носи радост и приятелство години наред.С въпросите целим да разберем повече за динамиката ти в ежедневието и семейството, за да можем да дадем най-адекватните препоръки и съвети както за подготовката за осиновяване, така и за грижата за кучето след това спрямо твоя начин на живот. Такава е целта и на ангажимента ни да посетим новия дом на осиновеното куче - това не е  проверка, а възможност да предложим индивидуални съвети за плавен преход за новия космат член на семейството.