често задавани

Въпроси

Ние, като дългогодишни доброволци в приютите и като хора, които посещават общинския приют в Богров поне един път седмично, решихме, че е редно да намерим отговори на долу изредените въпроси. По този начин можем заедно да си изясним причините за много неща, за които хората нямат обяснение и не могат да разберат отдалеч. До част от информацията ние самите сме имали достъп, в следствие на присъствието ни в приюта и добрия диалог с управата на предприятието от 2016г. насам. За други сме се допитали лично в приюта или компетентните служители.

Тази информация е публична и може да се намери в сайта на Екоравновесие.
Бюджетът на предприятието за 2017 г. е в размер на 2 435 600. Бюджетът не се отпуска в цялост еднократно на предприятието, а на части целогодишно. За всички изразходвани средства се прави месечен отчет на сайта на предприятието www.ecoravnovesie.com

ОП „Екоравновесие” е специализирано звено на Столична община. Съгласно действащия Правилник за организацията на дейността на ОП „Екоравновесие” предметът на дейност на предприятието включва:
(1) Стопанисване на общински приюти за безстопанствени кучета, кастрационни центрове и клиники на територията на Столична община;
(2) Залавяне, подслоняване, ветеринарно обслужване и други дейности, предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, наредбите към тях и нормативните актове и решения, одобрени от Столичен общински съвет;
(3) Събиране, приемане, временно съхранение и предаване в екарисаж труповете на животни, прибрани от територията на цялата Столична община и ветеринарните клиники.
(4) Създаване на организация по унищожаване на опасни биологични отпадъци от ветеринарномедицинските манипулации, извършвани в приютите, кастрационните центрове и клиники – общинска собственост.

Към настоящия момент, в приюта работят 20 гледача, 2 ветеринарни лекари и 2 ветеринарни фелдшери, които работят на смени спрямо работното си време.

Тази информация е публична след смяната на ръководството на Екоравновесие през 2016г. Изнесената информация за изчезнали 6000 бр. кучета е невярна. На месечни пресконференции се изнасят данни за броя на умрелите кучета, както и на официалната страница на www.ecoravnovesie.com Тази информация не е тайна и всеки, който е пожелал да получи данни, не му е отказано. За всяко едно умряло или евтаназирано куче в ОП „Екоравновесие“ се изготвя документ.

Приют с капацитет за 1500 кучета по същество не е добра идея. Предишни правителства са решили да го построят така и отговорността за съществуването му трябва да се търси по други инстанции. В момента доброволци заедно с управата на Екоравновесие си сътрудничат за да помагат с каквото могат условията в приюта да се подобряват, както са ги заварили.

Всеки може да отиде в приюта в определеното за външен достъп работно време. От ноември 2016г. вратите са отворени за доброволческа дейност и оттогава се организират разходки и допълнителни грижи за кучетата веднъж седмично, а част от доброволците идват и за определени кучета дори през седмицата. Достъпът на доброволците в приюта се дължи на доброто и ползотворното сътрудничество на управата на Екоравновесие и доброволците от дълго време.

Да, има случаи, когато в клетките се намират умрели кучета. Това се случва на всички места, където се отглеждат животни. Причините могат да бъдат многобройни и не винаги става ясно какво точно е причинило смъртта на даденото куче. Възможни такива са: болест, слаба имунна система, причинена от стрес или други причини; липса на адаптация към средата(от което са потърпевши предимно изоставяните домашни кучета). Не е тайна, че може да се случи инцидент, като сбивания между кучета. Тук отново ще припомним, че вината за събирането на много кучета на едно място имат безотговорните хора, които са ги изхвърлили. Също така вина имат и органите на реда, които не са способни да регламентират правилното отглеждане на животни и да следят за изпълнението му.

Този приют беше затворен за ремонт. От есента на 2019г. е отворен отново. Условията в него са много по-добри от преди ремонта. Там се настаняват предимно майки с бебета.

Това е ветеринарната клиникa към ОП „Екоравновесие”. Тежките случаи на наранявания или заболявания от приюта в Богров биват транспортирани до клиниката във Връбница. Там се извършват кастрациите, други необходими операции и лечения. Също така, там се настаняват за лечение директно заловени от улицата кучета с видими здравословни проблеми. Понякога тези кучета се кастрират, лекуват и се пускат директно по местата на обитаване.

Често излизат репортажи, статии и интервюта, които целят директно и целенасочено да обвинят Екоравновесие за всички неприятности около справянето с критичната ситуация с бездомни животни и стопанисването на приютите. Дезинформацията е налице от години. Хората и медиите искат виновен и много лесно се пускат по заледена пързалка, която не води до правилния отговор. Веднъж завинаги трябва да стане ясно на всички, че колкото и приюти да се построят, колкото и големи да са те, ситуацията с бездомните кучета няма да се оправи, защото не съществува орган, който да регулира и контролира дали стопаните на кучета спазват закона за отглеждане на домашни любимци. Няма приют, с капацитет и условия, които да могат адекватно да обгрижат десетките изхвърляни кучета по улиците, в и около града всеки ден. Обречените животни в клетките, глутниците по улиците на града, нападащите кучета, блъсканите кучета, умиращите от болести кучета и т.н. са отговорност на гражданите, на първо място. Стотици безотговорни хора, които развъждат животните си нерегламентирано и изхвърлят поколението на улицата, стотици безотговорни, които купуват куче от магазина и след това го изхвърлят на улицата, когато им писне.
След вината на гражданите идва тази на компетентните органи или по-скоро липсата на такива, които да наказват тези хора и да ги задължават да изпълняват правилата.
Следва липсата на важни задължения, които трябва да бъдат вписани в закона.
И чак сега стигаме до отговорността на едно предприятие, като Екоравновесие, което трябва да се бори с проблем, който е натрупван от години, и за който не са взимани правилните мерки.
Разбирате ли, че Екоравновесие е удобен инструмент, използван от всеки, който иска да назове безброй виновници с едно име?
Кой все още вярва, че Екоравновесие трябва и може да разреши проблема?

Защото постоянно се изхвърлят кучета по улиците. Дейността на Екоравновесие включва това да отговаря на сигнали подадени от граждани. Също така по закон са длъжни да прибират кучета обитаващи училища, детски градини и други учебни заведения, болници и други здравни заведения, както и такива в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали, летища. Екоравновесие обработва и сигнали за агресивни кучета, които се настаняват в приюта за постоянно обитаване. В приюта също се настаняват и кучета доброволно предадени от собствениците им, които не могат да се грижат за тях.

Едно от задълженията на екипите, които залавят кучета е да проверят дали кучетата проявяват агресивно поведение. Има множество сигнали за агресивни кучета от граждани, но при посещение на екипа се установява, че кучетата са спокойни или възрастни и не се прибират. В тези случаи, на хората, които са подали сигналите се изпраща информация от направените проверки, за това, че кучетата са спокойни и не проявяват агресивно поведение, обработени са, съгласно Общинската програма, която предвижда кастрация, ваксинация, обезпаразитяване, маркиране и връщане обратно по местата, от които са заловени.

В приюта има клетки с повече на брой кучета и обратното – такива с по-малък от стандартното. Причината за това е, че в някои от клетките с повече кучета, животните са демонстрирали по-спокойния си характер и възможността да съжителстват с повече кучета. Обратното – в клетките с по-малко кучета понякога живеят кучета, които по-трудно се разбират с други. По тази причина там не могат да се вкарват нови кучета и някои клетки изглеждат по-празни от други.
Колкото и да са спокойни някои кучета, за съжаление никога не е изключено да възникне проблем между някои от тях и те да пострадат. В приют с такъв огромен капацитет е трудно да се установи веднага кога и къде има проблем, тъй като е физически невъзможно да има присъствие от персонала през цялото време около всички 1500 кучета.
При пристигане на домашни, предадени от собствениците им, те се настаняват в отделни клетки. При настаняване на кучета, проявяващи агресия към другите кучета, както и бойни породи, се настаняват в единични клетки, за да се избегне агресия от тях и нараняване на други кучета.

Всяко постъпило в приюта куче се регистрира от служител отговорен за това. Опитен гледач на приюта предлага клетка, в която да се настани новодошлото куче. В рамките на няколко часа кучето се наблюдава и се вижда дали клетката е подходяща. Не винаги служителите с този опит са на смяна. Екоравновесие постоянно търси да назначи нови служители като гледачи, ветринарни лекари и други, тъй като често липсата на персонал там се оказва голям проблем. Затова, когато има доброволци в приюта, те също сигнализират, когато забележат проблемна ситуация в дадена клетка.

Кучетата са водени от инстинктите си. Това е естествената природа на кучето и желанието им за доминиране е част от нея. Събрани в групи или глутници винаги избират водач на групата, който е най-силен. Много често слабите или болните са нападани от останалите, дори останалите да не са агресивни или проблемни в поведението си по принцип. Когато бъде забелязано наранено куче или такова, към което се проявява агресия от другите, това се сигнализира на опитен гледач, който да потърси решение и да организира преместването му.

В приюта пристигат кучета на най-различна възраст и с най-различна предистория. Някои от тях са изоставени, заради болест или възрастта си, някои пристигат заловени от улицата във видимо лошо състояние. Всяко ново куче, което пристига за настаняване в приюта се преглежда от ветеринарен лекар за установяване на здравния му статус. Както при домашните кучета, така и кучетата в приюта получават най-различни рани, възпаления, навехвания или заболявания, причини за които могат да бъдат най-различни обстоятелства. През 2017г. е изградена амбулатория за ветеринарномедицински манипулации и стационар за болни и наранени животни. Повечето кучета, настанени в приюта са безстопанствени с неясен минал здравен статус. Това са кучета, които не са били ваксинирани и лекувани. Те са били уязвими и са страдали от различни болести. По-тежките случаи се транспортират до ветеринарната клиника „Връбница“.

Периодично се повдигат обвинения срещу приюта или текат дела срещу него, но засега това твърдение не е доказано. В случай, че в бъдеще се докаже, вероятно приютът ще затвори врати за външен достъп и 1500 кучета ще останат зад скрити врати, далеч от доброволци и допълнителни грижи. Затова, всички, които се борят за доброто на кучетата, трябва да се замислят добре за правилната посока на действията си. Какво ще стане, ако приютът затвори врати? Къде ще отидат 1500 кучета и каква ще бъде съдбата им, кой би поел грижата за такъв огромен брой кучета? Какво ще стане, ако през това време граждани подават сигнали за агресивни кучета и няма кой да ги прибере? Докато улиците се пълнят с още и още кучета без да има орган, който да следи и наказва за изхвърлянето или нерегламентираното им развъждане, няма ли граждани да излязат и да решат проблема собственоръчно, по особено жесток начин, известен на всички нас?

При наличието на 1500 животни, в по-голямата част заловени от улицата или изоставени от безотговорни стопани, които не са полагали грижи за тях, няма как
болестите да отсъстват. Често в приюта попадат кучета от улицата вече в лошо здравословно състояние. Други се поболяват от мъка след изоставянето им в приюта или от стреса да бъдат прибрани на затворено място с толкова други непознати кучета, след като са живели години на улицата.
За елиминиране на риска от възникване на зараза със смъртоносни болести за първи път през 2017 г. всички кучета, настанени в приютите на предприятието са ваксинирани с 5-валентна ваксина.
Тежките случаи на наранявания или заболявания от приюта в Богров биват премествани във ветеринарната клиника на Екоравновесие „Връбница”, където се извършват кастрациите, други необходими операции и лечения.

ОП „Екоравновесие” е публично предприятие и достъпът на всеки (доброволци, граждани, желаещи да осиновят куче) е свободен. Отделно приюта в Богров е с осигурен видео контрол и наблюдение в реално време и всеки може да наблюдава работата на персонала.

Приютът в с. Горни Богров е с капацитет за настаняване на 1524 кучета. Работата на гледачите е разпределена на сектори, за да има контрол и да се знае дали всеки изпълнява качествено работата си. Назначен е работник, който да организира и контролира работата на гледачите в приюта. Назначени са и трима нови работници, пряко ангажирани с грижата за кучета, следене за болни, слаби, наранени и поддържането на чистота в приюта.
Кучетата се хранят веднъж дневно, съгласно нормите дадени от производителя.
Вода се налива 2 пъти дневно, като при необходимост може и повече. През зимните дни, когато водата замръзва, клетките и водата се проверява по-често, но понякога тя замръзва в рамките на минути в най-студеното време.

Всеки може да отиде в приюта в определеното за външен достъп работно време. От ноември 2016г. вратите са отворени за доброволческа дейност и оттогава се организират разходки и допълнителни грижи за кучетата веднъж седмично, а част от доброволците идват и за определени кучета дори през седмицата. Достъпът на доброволците в приюта се дължи на доброто и ползотворното сътрудничество на управата на Екоравновесие и доброволците от дълго време.

Организират се разходки като се минава през всички сектори на приюта подред. По време на разходките се сигнализира на гледачи и ветеринари, ако някое от кучетата има проблем и се нуждае от помощ. Сигнализират се и проблеми по клетките, като неразбиращи се кучета или нужда от ремонт. Също така се дохранват по-слабите кучета, подстригват се и се режат ноктите на тези, които имат нужда.

Освен разнообразие, кучетата получават любов и внимание от доброволците по време на разходката, възможност да потичат и поиграят. Разходките помагат за социализацията на кучетата, което е от голямо значение за бъдещото им осиновяване. Доста голяма част от кучетата не се престрашават да излязат на разходка. Тъй като не знаем миналото им можем само да гадаем какво са преживели и какъв е досега им с човека. След продължително време на комуникация и грижа кучетата започват да се отпускат и доверяват на доброволците. От притока на доброволци зависи честотата на разходката на едно куче. Колкото повече доброволци има, толкова по-бързо се обикаля целия приют. След като се обиколи се започват от начало секторите подред.

Имате още въпроси?

Кучета за

Осиновяване

Малки

36700232_2137792756491217_4530532340786528256_n

Големи

29025539_2066136526990174_799852296545747568_n

Спокойни

37123953_2146926692244490_1915129159986708480_n

и по-игриви