Запознайте се с бандит

Пинко

 Здравейте, аз съм Пинко. Ще попитате защо Пинко, като съм черен, нали? Ами защото ми писна да ми лепят етикети и да ме отбягват само защото съм черен. Страшен съм бил, черен съм бил, не съм изглеждал представително… Ето, затова реших да избягам. Изчаках да дойде неделя, когато идват да ни разхождат, издебнах най-подходящия момент и хайдеее… избягах… като истински бандит. Да ви кажа беше доста забавно, защото аз си направих добра разгрявка, ама доброволците доста се поизпотиха, докато ме хванат. 10 човека успях да преметна, но въпреки това хич не ми се караха. Напротив, нагушкаха ме едно хубаво и дори ме снимаха.
Освен забавното ми име и неуспешния ми опит за бягство, аз имам и други качества – симпатичен съм, среден на ръст и с доста прилични килограми. Не заемам много място и козината ми, макар и черна, е къса и няма да ви се налага да ходите след мен и да събирате косми. С няколко думи, няма да сбъркате, ако ме вземете. Ще съм ви истински приятел, обещавам да не бягам, а и заедно ще покажем, че черните кучета са повече от цвета на козината си.
#ВземиПинко#ТоваЕПовечеОтЧерноКуче#ОсиновиОтПриют#ДайШансНаПинко#БандитНаСедмицата

***
Hi there, I’m Pinko. You will ask how come Pinko, when I’m black, right? Well, because I’m tired of sticking labels on me and avoiding me just because I’m black. They said I am scary, I am black, I don’t look representative … That’s why I decided to run away. I waited for Sunday to come, when they came to walk us, I waited for the right moment, and …I ran away …like a real bandit.
To be honest, it was a lot of fun, because I made a good warm-up, but the volunteers got pretty sweaty while they caught me. I managed to drop 10 people, but they get mad at me. On the contrary, they gave me a lot of hugs and even took some photos of me.
Aside from my fun name and my unsuccessful escape attempt, I have other qualities – I am cute, medium in height and with decent pounds. I don’t take up much space and my coat, though black, is short and you won’t have to walk after me and collect it. In short, you won’t go wrong if you pick me up. I will be your true friend, I promise not to run, and together we will show that black dogs are more than the color of their fur.
#TakePinkoHome#AdoptDontShop#ThisIsMoreThanJustABlackDog#GivePinkoAChance

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on skype
Share on linkedin
Share on email

Другите бандити

Как може да помогнете?

Знаете ли за нашите неделни разходки?

Елате в Горни Богров и разходете бандит

Направете вашия принос

Имате идея, с която да ни помогнете? Споделете я с нас.

Последвайте ни в социалните медии

Споделяйте нашата инициатива и ни помогнете да стигнем до повече хора