Запознайте се с бандит

Мърфи

В общинския приют, в дъното на къщичките на всяка клетка има поне по един Мърфи.
Който го е малко по-страх от другите.
Който е прекарал малко повече време зад решетките.
Който ни има малко по-малко доверие.
Който е срещал човешката жестокост малко повече.
Който таи все по-малко надежда, че ще излезе от приюта… и най-вероятно няма никога да го напусне.
Защото човека предпочита породистото, в определени килограми, години, размер и окраска. А страхливковците, от ъгъла на къщичката не влизат в нито една категория и не печелят по нито един критерий. Те просто са родени без късмет в държава, в която хората, все още не са разбрали, че да обичаш безрезервно не е черта на определена порода, а най-хубавото качество на всяко куче.
А кой може да обича повече от този, който е намерил спасението в прегръдката ти?
#ПогледниОтвъдПородата #ОсиновиСтрахливоКуче
**
In the municipal shelter in the back of the dog house of ever cage there is always a Murphy.
Who is a little bit more afraid of the others.
Who has spent a little more time behind bars.
Who trusts us a kettle but less.
Who has seen human’s cruelty a little more.
Who looses hope a little faster, hope that he’ll ever leave this place… and he probably won’t.
Because humans prefer the pure-bred dogs in a certain size, age and looks. And the frightened ones from the back of the house don’t belong in any category. They have just been born out of luck in a country where people still haven’t figured out that to love unconditionally in not a feature in some breed’s character but the best skill of every dog. And who can love you more than some who’s found his salvation in your arms.
#LookBeyondTheBreed #AdoptAFrightenedDog

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on skype
Share on linkedin
Share on email

Другите бандити

Как може да помогнете?

Знаете ли за нашите неделни разходки?

Елате в Горни Богров и разходете бандит

Направете вашия принос

Имате идея, с която да ни помогнете? Споделете я с нас.

Последвайте ни в социалните медии

Споделяйте нашата инициатива и ни помогнете да стигнем до повече хора