Запознайте се с бандит

Леда

 Случайно разбрах, че някои от нас са се снимали за благотворителния календар на Бандата. И понеже явно съм пропуснала срока за кандидатстване, искам да предложа своето портфолио за следващото издание. Че какво ми е…хубава съм, млада и синеока, знам как да се държа пред камера и както сами виждате, определено знам как да позирам. Добре, че познавам добър фотограф, който да ми направи хубави снимки и ето ме тук – на стената на Бандата. Това е нещо като предварителен кастинг…искам да получа вашата оценка, а защо не и да спечеля своя човек?
Нека да ви се представя – аз съм Леда, приятно ми е. На около две години съм и до преди половин година живеех на полето. Никога не съм имала истински дом, но съм абсолютно сигурна, че ще се справя повече от прекрасно като домашен любимец. Готова съм за игри и разходки, за гушкане и галене, за тестване на вкусни гозби, за приключения и за много и все хубави снимки, разбира се. Каня ви да дойдете, за да се запознаем и знам, че ако прекарате малко време с мен ще поискате да стана част от вашия дом и вашия семеен албум.
Аз съм в сектор В и като дойдете направо попитайте за мен, нали?
#ОсиновиЛеда #ЗаведиЛедаУдома #ИзбериЛедаЗаСвойПриятел #БандтитНаСедмицата
***
I happened to know that some of us were taking pictures of the band’s charity calendar. And since I clearly missed the application deadline, I want to offer my portfolio for the next issue. Well… I’m pretty, young and blue-eyed, I know how to stand in front of a camera and as you can see, I definitely know how to pose. Good that I know a great photographer to take good pictures of me, and here I am – on the 1500 dog gang wall. This is kind of a pre-casting … I want to get your grade and why not win my human?
Let me introduce myself to you – I’m Leda. I’m about two years old and until half a year ago I lived in the field. I have never had a real home, but I am absolutely sure that I will do more than wonderfully as your best friend. I’m ready for games and walks, for cuddling and caressing, for tasting delicious meals, for adventures, and for lots and lots of pretty pictures, of course.
I invite you to come to meet me and I know that if you spend some time with me you will want me to become part of your family and your family album.
I’m in sector B and when you come, just ask for me, right?
#AdoptLeda #TakeLedaHome #AdoptDontShop

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on skype
Share on linkedin
Share on email

Другите бандити

Как може да помогнете?

Знаете ли за нашите неделни разходки?

Елате в Горни Богров и разходете бандит

Направете вашия принос

Имате идея, с която да ни помогнете? Споделете я с нас.

Последвайте ни в социалните медии

Споделяйте нашата инициатива и ни помогнете да стигнем до повече хора