Запознайте се с бандит

Дядо Ставри

В живота си всяко куче има една важна, но много отговорна задача – да обича безрезервно и до край. Това не е нещо, което учим. Просто се раждаме така и единственото, което ни остава е да раздаваме тази любов…и да учим хората как се обича истински.
Аз съм научил много и много съм видял, но живота продължава да ме изненадва всеки ден. От доста време живея тук и съм виждал какво ли не…едни идват, други си отиват, едни биват изоставяни, а други осиновявани. И се питам, какво ли още предстои да се случи? Все още нямам отговор на този въпрос, но със сигурност знам, че нямам много време за да разбера. Искам да усетя мекото на моето диванче, топлото на моето одеяло и ласката на моя човек…този, който ще е готов да го науча как се обича истински!
#ДядоСтаври #ОсиновиВъзрастноКуче #ДайШансНаСтаври #ПенсионерНаСедмицата

***
In life, every dog has one important but very responsible task – to love unreservedly and to the end. This is not something that we learn. We are just born this way, and all we have to do is give that love … and teach people how to love one another. I have learned a lot and I have seen a lot, but life continues to surprise me every day. I have lived here for a long time and I have seen almost everything… some are coming, some are leaving, some are being abandoned and some are being adopted. And I wonder, what else is going to happen? I still have no answer to this question, but I know with certainty that I do not have much time to figure out. I want to feel the softness of my sofa, the warmth of my blanket and the caress of my human … the one who will be ready to teach him how to love!
#GrandpaStavri #AdoptAnOlderDog #GiveStavriAChance

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on skype
Share on linkedin
Share on email

Другите бандити

Как може да помогнете?

Знаете ли за нашите неделни разходки?

Елате в Горни Богров и разходете бандит

Направете вашия принос

Имате идея, с която да ни помогнете? Споделете я с нас.

Последвайте ни в социалните медии

Споделяйте нашата инициатива и ни помогнете да стигнем до повече хора